Voldsom kritik fra ombudsmanden mod patientklagenævn og sygehuse – mangelfuld lægejournalføring

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 28/1 - 2011

Journalføringspligten er central for behandlingen af patienter, og da Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 20 år har accepteret en praksis for læger ansat på sygehuse som er i strid med loven, har jeg besluttet at underrette Folketingets Retsudvalg og Folketingets Sundhedsudvalg om sagen”. Så barsk lyder ombudsmandens kritik i en konkret klagesag.

Omstændighederne er kort følgende:

En patient klagede bl.a. over at Patientklagenævnet havde frifundet patientens læge for ansvar for en mangelfuld lægejournal. Patientklagenævnet begrundede det med at lægen var ansat på et sygehus, og at lægen havde benyttet en lægesekretær til at indføre sine diktater i lægejournalen. Ombudsmanden rejste en generel sag om Patientklagenævnets praksis om sygehuslægers journalføringspligt. Patientklagenævnet oplyste det var en praksis de havde fulgt i mange år. Ombudsmanden kritiserede Patientklagenævnets praksis. Han lagde vægt på at praksis var i strid med lægers lovbestemte journalføringspligt. Ombudsmanden henstillede til nævnet snarest at ændre praksis i overensstemmelse med loven. Han henstillede også at nævnet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet informerer lægerne om den ændrede praksis og opfordrer sygehusene til at medvirke til at lægerne får optimale muligheder for at leve op til den lovbestemte journalføringspligt. Ombudsmanden underrettede desuden Folketingets Retsudvalg om sagen. Det skyldes at Patientklagenævnets praksis efter ombudsmandens opfattelse var udtryk for en fejl eller forsømmelse af større betydning.

Kilde: FOM2010.2008-2276-420.