Virksomhedsoverdragelse – fritstillede medarbejdere

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 24/1 - 2011

Arbejdsretten har den 11. november 2010 truffet afgørelse om, at en erhverver af en virksomhed havde overtaget en række medarbejdere, selvom disse forinden var blevet fritstillet.

Af lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse fremgår, at det meget klare udgangspunkt ved helt eller delvise virksomhedsoverdragelser er, at erhververen indtræder i ansættelsesforholdene, der bestod på overdragelsestidspunktet, med hvad deraf følger af rettigheder og forpligtelser.

Erhververen indtræder dog ikke i ansættelsesforholdene, hvis de ansatte på tidspunktet for overdragelsen er fritstillet, hvilken fremgangsmåde ofte bliver benyttet i virksomhedsoverdragelser, der foretages umiddelbart op til eller i forbindelse med en konkurs på grund af, at erhververen mange gange ikke ønsker at overtage samtlige de ansatte og ligeledes ikke ønsker at hæfte for skyldig løn, feriepenge m.v.

De faktiske omstændigheder vedrørende virksomhedsoverdragelsen er ikke fuldstændig beskrevet i arbejdsrettens afgørelse, men følgende blev i hvert fald lagt til grund i sagen:

Onsdag, den 3. juni 2009 modtog medarbejderne meddelelse om, at de ved arbejdets ophør den 4. juni 2009 var opsagt og fritstillet, hvilket blev meddelt på et møde. Medarbejderne modtog samtidig meddelelse om, at ledelsen ville videreføre virksomheden i et nyt regi fra og med mandag, den 8. juni 2009.

Torsdag, den 4. juni 2009 blev det købende selskab stiftet. Ved arbejdstids ophør torsdag den 4. juni 2009 afleverede medarbejderne ikke benzinkort, telefon eller lignende, ligesom nogle af medarbejderne kørte hjem i deres firmabiler.

Fredag, den 5. juni 2009 var grundlovsdag, hvorfor medarbejderne havde fri. I løbet af weekenden var nogle af medarbejderne, mod særskilt betaling, behjælpelige med at flytte aktiver fra det gamle selskab til det nye selskabs adresse.

Mandag den 8. juni 2009 mødte størstedelen af medarbejderne ind på arbejde i det nye selskab, hvor de fik ansættelse.

Arbejdsretten lagde under disse omstændigheder til grund, at medarbejderne ikke ”definitivt” havde været fritstillet på tidspunktet for overdragelsen, hvorfor ansættelsesforholdet ikke ansås for at have været afbrudt på overdragelsestidspunktet. Det nye selskab hæftede derfor for medarbejderforpligtelser opgjort under sagen til kr. 382.958,20 ekskl. renter.

Afgørelsen er ikke enestående og viser, at man i virksomhedsoverdragelser, hvor man ikke ønsker at overtage (alle) medarbejderne/medarbejderforpligtelserne skal være omhyggelig med de praktiske detaljer i form af tidspunktet for tilbud om ny ansættelse, aflevering af effekter tilhørende det gamle selskab m.v.