Vederlag og godtgørelse til fotograf for gengivelse af dennes foto, der var beskyttet af ophavsret

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 29/10 - 2013

Fotografen F havde til brug for en jubilæumsbog i 2006 taget et billede af 2 fiskere, som i januar 2011 omkom under en ulykke til søs. Efter forliset forærede F et eksemplar af fotoet til de 2 omkomne fiskeres efterladte. Ca. 1 måned efter forlist blev en regional tv-station, Y, inviteret hjem til de efterladte og filmede under besøget i de efterladtes hjem, herunder det foto, der var optaget af F, og som indgik som del af en mindeopstilling udført af de efterladte.

Et klip fra disse optagelser, der viste det pågældende foto, blev anvendt i forbindelse med en artikel på Y’s hjemmeside den 26. maj 2011. Klippet blev ligeledes benyttet som ”frame” under den introducerende speak i en tv-udsendelse den 8. februar 2011, hvor billedet blev vist over ca. 15 sekunder, og klippet fra optagelsen indgik desuden i tv-udsendelsen. Endelig blev klippet fra optagelsen brugt i en tv-udsendelse den 9. februar 2011 i ca. 6 sekunder.

F fremsatte herefter krav om vederlag og godtgørelse i henhold til ophavsretslovens § 83, hvilket Y afslog.

Vestre Landsret lagde til grund, at der under Y’s optagelser i de efterladtes hjem i ikke uvæsentligt omfang blev fokuseret på fotografiet, og Y havde under de foreliggende omstændigheder pligt til at undersøge, om fotoet var beskyttet af ophavsret. Da F havde foræret det til de efterladte, ville det ikke have været forbundet med uforholdsmæssige vanskeligheder for Y at få oplyst, hvem der havde taget det pågældende billede. På det billede, som Y offentliggjorde, havde fotografiet en særdeles fremtrædende plads og var det eneste, der var i forgrunden, bortset fra et lys i højre hjørne. Fotoet var dermed billedets hovedmotiv og kunne ikke anses som værende af underordnet betydning i sammenhængen, jf. ophavsretslovens § 23, stk. 3. Der var heller ikke grundlag for at fastslå, at Y’s visning af fotografiet indgik i en dagsbegivenhed, jf. ophavsretslovens § 25, stk. 1, idet forliset var sket flere måneder tidligere, ligesom det ifølge Y’s chefredaktørs forklaring ikke var forliset, men de efterladtes reaktioner og navnlig myndighedernes fejl i forbindelse med redningen, der skulle skildres.

På denne baggrund nåede landsretten frem til, at brugen af det foto, som F havde ophavsret til, ikke havde været nødvendig, og det ville derfor ikke være i strid med artikel 10 i den Europæiske Menneskerettighedskonvention at fastslå, at Y havde krænket F’s ophavsret til fotografiet. Y var på denne baggrund forpligtet til at betale et vederlag og en godtgørelse til F, jf. ophavsretslovens § 83, stk. 1 og 3. Som sagen var forelagt landsretten, blev vederlaget fastsat til 3.000 kr. og godtgørelsen til 3.000 kr., i alt 6.000 kr.

Kilde: Vestre Landsrets dom af 5. juli 2013.