Uvedkommendes færdsel på tag med personskade til følge udløste ikke erstatning

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 4/2 - 2011

En ung mand var tidligt om morgenen på vej hjem fra en bytur, da han sammen med et par venner fandt på at kravle op på taget af en bygning. Bygningens tag var ca. 4-5 m over jorden.

Den unge mand trådte på et ovenlysvindue og faldt de 4-5 m ned på bygningens betongulv og kom slemt til skade ved faldet.

Han stævnede ejeren af bygningen, og under retssagen kom det frem, at ovenlysvinduerne i taget ikke var trædefaste og derfor ikke levede op til gældende byggelovgivning. Det kom endvidere frem, at ejeren af bygningen selv havde forestået opførelsen deraf uden sagkyndig hjælp, og at der i øvrigt var flere ulovlige forhold ved bygningen.

Højesteret kom frem til, at uanset den manglende overholdelse af gældende byggelovgivning, så kunne og burde bygherren ikke have forudset, at der ville indtræde en skade som den, den unge mand var kommet ud for. Bygherren blev derfor ikke fundet ansvarlig for, at den unge mand i et anfald af kådhed var styrtet igennem taget.

Højesterets dom af 13. januar 2011 i sag 415/2008.

Kommentar:

Højesterets afgørelse viser først og fremmest, at der stadig gælder et princip om, at man skal tænke sig om, førend man handler. Princippet indebærer, at man må tage ansvar for egne handlinger, og at indtrængen på andre folks ejendomme og skader i den forbindelse ikke pr. automatik skal dækkes af den, der ejer ejendommen.

Princippet strækkes i afgørelsen så langt, at selv ikke den ulovligt opførte bygning i forhold til tagkonstruktion ændrer på, at den unge mand måtte hæfte for sine egne handlinger, uanset at han var kommet nok så alvorligt til skade.

Afgørelsen ville givetvis være faldet anderledes ud, såfremt det var en ansat hos ejeren, der havde været udsat for samme skadesforløb, hvis den ansatte var sendt på opgaven i arbejds medfør.