Ulovlig skjult reklame i Go’ morgen Danmark

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 1/3 - 2013

TV-reklamer skal klart kunne identificeres som reklamer, så de adskiller sig fra de ordinære programmer. Reklamer må kun sendes i blokke, som skal placeres mellem programmerne. Tv-reklamer, der udsendes i strid med reglerne, udgør såkaldt skjult reklame. I en ny afgørelse er det afgjort, at TV2 gjorde sig skyldig i skjult reklame.

Skjult reklame defineres som: "præsentation i ord eller billeder af varer eller tjenesteydelser, en vareproducents eller tjenesteyders navn, varemærke eller virksomhed i programmer, når præsentationen fra medietjenesteudbyderens side er ment som reklame og vil kunne vildlede offentligheden med hensyn til sin art. En sådan præsentation anses navnlig for at være tilsigtet, når den foretages mod betaling eller anden modydelse".

For at udgøre skjult reklame skal fremhævelsen altså opfylde tre betingelser: Fremhævelsen skal være tilsigtet, den skal være ment som en reklame, og den skal kunne vildlede offentligheden med hensyn til sin art. Da skjult reklame er tilsigtet, kan det i praksis være ret vanskeligt at skelne mellem skjult reklame og lovlige henvisninger til varer m.v.

EU-kommissionen har derfor i sin fortolkningsmeddelelse 2004/C 102/02 om visse aspekter ved bestemmelserne i direktivet om ”fjernsyn uden grænser” i forbindelse med tv-reklamer bestemt, at det er berettiget at anvende kriteriet ”uberettiget fremhævelse” af en vare eller tjenesteydelse eller en virksomheds varemærke eller navn. Det urimelige kan bl.a. ligge i, at mærket eller den pågældende vare eller tjenesteydelse optræder gentagne gange eller fremhæves på en særlig måde. I den forbindelse skal der tages hensyn til det redaktionelle indhold i de udsendelser, disse elementer indsættes i. Hvis en vare f.eks. fremhæves uden berettigelse i forhold til udsendelsens redaktionelle indhold eller på grund af en påvirkning, som det redaktionelle indhold er blevet udsat for i kommercielt øjemed, kan dette indikere, at der foreligger skjult reklame.

Skete der så en fremhævelse af Id HAIR i TV-udsendelsen?

Indslaget omhandler fodboldspilleren Casper Sloth, hvor han præsenteres som ny landsholdsspiller, og hvor der samtidig indgår en lille filmsekvens, der viser hans bijob som hårmodel for firmaet Id HAIR, der er en
dansk producent af hårprodukter. I indslaget drages paralleller med satirisk vinkel til fodboldspilleren Ronaldo og således, at Casper Sloth angivelig kun kan ramme et tomt mål, hvis han har voks i håret. Firmaet Id HAIR omtales mundtligt af værterne i studiet en gang, Id HAIR’s logo ses på siden af en bygning, ligesom navnet Id HAIR kan skimtes på bygningens glasdør. Der vises en kildeangivelse til Id HAIR’s side på Facebook
nederst til venstre på skærmen i en gul bjælke med tydelige typer, hvor reklamen ifølge TV 2 alene har været vist. Kildeangivelsens tekst er: ”FRA FACEBOOK.COM/IDHAIR”, og denne kildeangivelse vises i 39 sekunder under den 43 sekunder lange sekvens med Casper Sloth.

Radio- og tv-nævnet har på den baggrund ment, at der er sket en både mundtlig og visuel fremhævelse af Id HAIR.

Nævnet har så vurderet, om fremhævelsen går ud over, hvad der kan anses for at være redaktionelt berettiget og dermed er ulovlig skjult reklame.

TV 2|DANMARKS A/S mener ikke det er tilfældet og har lagt vægt på, at indslaget har en tydelig satirisk tone overfor reklamen, og at uanset Radio- og tv-nævnet måtte finde, at der er sket en fremhævelse af Id
HAIR, er denne fremhævelse af Id HAIR ikke uberettiget, idet den er nødvendig som led i den redaktionelle behandling af emnet.

Radio- og tv-nævnet finder, at omtalen af Id HAIR i indslaget sker på en humoristisk og satirisk måde, som ikke i sig selv går ud over, hvad der kan anses for redaktionelt berettiget i forhold til indslagets indhold og formål. Problemet er, at der under næsten hele sekvensen, hvor Casper Sloth indgår, dvs. 39 sekunder ud af sekvensens varighed på 43 sekunder, en visuel fremhævelse af en henvisning til Id HAIR’s side på Facebook med teksten ”FRA FACEBOOK.COM/IDHAIR”. Denne fremhævelse går efter nævnets opfattelse ud over det redaktionelt berettigede. Nævnet finder derfor, at fremhævelsen af Id HAIR har karakter af skjult reklame.

Kilde: Radio- og TV-nævnet