Udbudsloven, der blev vedtaget den 19. november 2015, trådte i kraft den 1. januar 2016. Lovforslaget er tidligere kommenteret her på Forumorientering.dk.

Print

Skrevet af Morten Mark Østergaard d. 4/1 - 2016

I forbindelse med lovens ikrafttræden har Erhvervsstyrelsen udstedt forskellige bekendtgørelser.

Bekendtgørelse om Overgangsbestemmelser ved udbudslovens ikrafttrædelse af 10. december 2015. Udbud, der er iværksat den 1. januar eller senere, skal følge de nye regler i udbudsloven. Det er tidspunktet for offentliggørelsen, der er afgørende for, om indkøbet skal følge udbudsloven eller de tidligere regler. Det er således hverken afsendelsen af en udbudsbekendtgørelse eller annonce, der er afgørende for, om reglerne i udbudsloven finder anvendelse.

Den 17. december 2015 er der offentliggjort bekendtgørelser om A) fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester. Bekendtgørelsen implementerer forsyningsvirksomhedsdirektivet, der regulerer indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester. B) tildeling af koncessionskontrakter. Koncessionsdirektivet regulerer indgåelse af koncessionskontrakter, det vil sige kontrakter, hvor en privat aktør får retten til at løse en bestemt opgave og som samtidig oppebærer den indtjening, dette kan medføre. C) Bekendtgørelse om offentlige indkøb med grænseoverskridende interesse under tærskelværdierne. Bekendtgørelsen fastlægger, at annoncering af indkøb under tærskelværdierne med grænseoverskridende interesse skal annonceres på Udbud.dk.

Endelig er der udstedt en bekendtgørelse om det såkaldt fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), der fra den 1. januar 2016 skal bruges ved udbud. Standardformularen, der skal bruges, er nu tilgængelig på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.