Tilskadekomst under rygepause kunne ikke anses for arbejdsskade

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 7/12 - 2009

Ankestyrelsen har den 28. oktober 2009 (offentliggjort 1. december 2009) truffet en principafgørelse i henhold til lov om arbejdsskadesikring.

Sagens nærmere omstændigheder var, at en ansat efter frokostpausen på arbejdspladsen var på vej ned i gården for at ryge. På vej ned ad trappen i opgangen gled hun og brækkede i den forbindelse den ene albue.

Arbejdsskadestyrelsen anerkendte hændelsen som en arbejdsskade, og mente altså, at den ansatte under sit arbejde havde været udsat for en ulykke.

Arbejdsgiverens forsikringsselskab ankede afgørelsen under påberåbelse af, at rygepausen måtte anses som et privat ærinde.

Ankestyrelsen nåede herefter frem til, at tilskadekomsten ikke kunne anses for dækket under arbejdsgiverens forsikring.

Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at der ifølge arbejdsgiverens personalehåndbog ikke måtte ryges i lokalerne på arbejdspladen eller ved indgangen til arbejdspladsen. Der måtte endvidere ikke ryges i arbejdstiden, og hvis der skulle ryges, skulle den ansatte flekse ud, hvilket foregik på computeren. Skadelidte oplyste, at hun ikke fleksede ud, fordi skaden skete i frokostpausen, hvor flekssystemet ikke registrerede ind- og udfleksning.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at arbejdsgiver med reglerne i personalehåndbogen klart havde tilkendegivet, at rygning i arbejdstiden eller på arbejdspladsen ikke var tilladt, og man havde derved udtrykkeligt givet udtryk for, at rygning ansås for at være et privat ærinde.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at skadelidte måtte anses at have påbegyndt det private ærinde i form af rygning på det tidspunkt, hvor hun fleksede ud (eller i det konkrete tilfælde ville/burde have flekset ud).

Ankestyrelsen fandt det herefter ikke dokumenteret, at der var sket en ulykke som følge af arbejdet eller de forhold, arbejdet var foregået under.

Ankestyrelsens J.nr. 1201854-09