Susanne Graffmann

Nye økonomiske regler for ægtefæller

Børne- og socialministeren fremsatte den 29. marts 2017 lovforslag nr. L 178 – forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold. Lovforslaget, der bygger på betænkning nr.

Hvordan deles pensionen ved skilsmisse?

Indtil 2007 indgik alle pensioner med tilbagekøbsværdien f.eks. kapital og ratepensioner i bodelingen ved separation og skilsmisse, hvorimod løbende livsbetingede pensionsydelser som f.eks.

Omvendt forældrekøb

”Omvendt forældrekøb” kan man tale om, hvor de voksne børn køber en bolig, som disse efterfølgende lejer ud til deres forældre.

Ny lovgivning om video afhøring af børn.

I min egenskab af bistandsadvokat for et barn eller ung som har været udsat for eller over-været en forbrydelse møder jeg ofte fortvivlelse over, at skulle igennem mange afhøringer for til sidst at sk

Hvem skal varetage dine interesser, når du ikke selv kan.

Bestem selv, hvem der skal bistå dig, hvis du på grund af pludselig opstået sygdom eller midlertidig svækkelse ikke er i stand til det.

Man hæfter da ikke for andres gæld…eller lige børn leger bedst

Vi ved godt, at det kan være risikabelt at skrive under som kautionist. Herved påtager man sig en forpligtelse til at betale en gæld en anden har påtaget sig, hvis han ikke betaler.