Mette Bjørndal Laursen

Bøde for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen – manglende foranstaltninger for at forebygge risiko for nedstyrtning

Vestre Landsret har ved dom af 26.

Partner i advokatfirma var ikke lønmodtager

Lønmodtagere er beskyttet af og får fordele af en række love, herunder bl.a. ferieloven, ansættelsesbevisloven og funktionærloven (hvis medarbejderen i øvrigt opfylder betingelserne herfor).

Pligtmæssig fratræden ved 70 år er ikke længere muligt

I december 2014 orienterede vi om et fremsat lovforslag om ophævelse af 70 års-reglen i forskelsbehandlingsloven, hvorefter det ikke længere skal være muligt at indgå aftale om, at medarbejdere automa

Uberettiget at bortvise sygemeldt medarbejder, der tog på ferie

Vestre Landsret har den 17. december 2015 truffet afgørelse om, at det var uberettiget at bortvise en sygemeldt medarbejder, der var taget på ferie uden at orientere arbejdspladsen.

KØRSELSSATSERNE NEDSÆTTES IGEN

Hvert år fastsætter Skatterådet satserne for arbejdsmæssig kørsel i egen bil.

ANSÆTTELSESKLAUSULER – KONKURRENCEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG JOBKLAUSULER - NYE REGLER PR. 1. JANUAR 2016

Regeringen har den 7. oktober 2015 genfremsat lovforslag om ansættelsesklausuler (klausulloven). Såfremt loven vedtages, træder den i kraft den 1.