Jesper Rye Jensen

E-mail: jrj@forumadvokater.dk
Telefon: 4638 0387

Advokat

Vis profil hos ForumAdvokater

Du kan altid betale kontant i butikkerne

Selv om forbrugerne i stadig højere grad vælger ikke at bruge kontanter men i stedet for at betale med kreditkort, mobilpay, swipp og lignende, er det vigtigt at huske på, at man som erhvervsdrivende

TILSIDESÆTTELSE AF URIMELIGE LEJEREGULERINGSVILKÅR I ERHVERVSLEJEKON-TRAKT.

Østre Landsret har i en dom fra januar 2015 har lejlighed til at tage stilling til, hvorvidt vilkårene i en erhvervslejekontrakt kunne tilsidesættes som følge af, at de i det konkrete tilfælde var uri

ROS TORVS ANVENDELSE AF PERSONDATA I FORBINDELSE MED PARKERING

I de seneste år er der kommet stadig større fokus på beskyttelsen af personlige oplysninger.

FORBRUGEROMBUDSMANDENS FOKUS 2016

Forbrugerombudsmanden er den myndighed, der fører tilsyn med erhvervsdrivendes overholdelse af markedsføringsloven.

Passagerne vandt i Højesteret

Det har igennem mange året været store udfordringer med at flyselskaberne overbookede deres fly og flyafgange blev ofte forsinkede og aflyst.

Retsstillingen ved overgang til førtidspension

Sædvanligvis ophører et ansættelsesforhold ved at arbejdstageren opsiger ansættelsesforholdet, eller ved at arbejdsgiveren opsiger ansættelsesforholdet.