Allan Ohms

Landsretten: Medarbejder med en ejerandel på 39 % er funktionær

I 2003 ansatte en virksomhed en driftsleder på en funktionærkontrakt til en månedsløn på 45.000 kroner. På ansættelsestidspunktet ejede driftslederen 49 % af den virksomhed, som han blev ansat i.

Black Friday-tilbud var vildledende

Forretningernes prismarkedsføring skal være retvisende. Tre butikker snød på vægten.

Pas på – tiliset bilrude kan koste dig kørekortet

En mand havde travlt og skrabede kun en del af forruden fri for is.

Renteswap ikke tilsidesat eller ophævet

En banks rådgivning af en andelsboligforening medførte ikke, at en renteswapaftale var ugyldig eller kunne ophæves, ligesom rådgivningen ikke medførte et erstatningsansvar for banken. Andelsboligfo

Overskridelse af den naboretlige tålegrænse ved genskin fra sortglaserede teglsten.

Procesbevillingsnævnet har den 30. december 2016 meddelt to boligejere tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 7.

Skorstensfejeren fik bøden halveret i Højesteret

Skorstensfejermester blev straffet med bøde, idet to af hans ansatte havde renset skorstene uden sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning, men bøden blev halveret på grund af undskyldelige forhold.