Allan Ohms

Hvor skal barnet bo?

Far (F) anlagde sag mod mor (M) og forlangte, at børnenes bopæl skulle flyttes fra mor til far. Børnene var tæt knyttet til begge forældre og der var et meget højt konfliktniveau.

En fælde ved privat skifte med enearving

Denne sag viser, at det ikke altid er helt enkelt at behandle dødsboer uden professionel bistand.

Landsretten: Medarbejder med en ejerandel på 39 % er funktionær

I 2003 ansatte en virksomhed en driftsleder på en funktionærkontrakt til en månedsløn på 45.000 kroner. På ansættelsestidspunktet ejede driftslederen 49 % af den virksomhed, som han blev ansat i.

Black Friday-tilbud var vildledende

Forretningernes prismarkedsføring skal være retvisende. Tre butikker snød på vægten.

Pas på – tiliset bilrude kan koste dig kørekortet

En mand havde travlt og skrabede kun en del af forruden fri for is.

Renteswap ikke tilsidesat eller ophævet

En banks rådgivning af en andelsboligforening medførte ikke, at en renteswapaftale var ugyldig eller kunne ophæves, ligesom rådgivningen ikke medførte et erstatningsansvar for banken. Andelsboligfo