Skattepligt - dobbeltdomicil - opgivelse af bopæl

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 8/3 - 2006

En skatteyder havde i 1994 lejet en lejlighed af sin pensionskasse. I 1995 havde han sat lejligheden i stand. I 1997 tiltrådte skatteyderen en stilling som læge i De Forenede Arabiske Emirater. Skatteyderen fik en bolig i De Forenede Arabiske Emirater. Lejligheden i Danmark stod fortsat til skatteyderens disposition, da han ifølge pensionskassens regler ikke kunne fremleje lejligheden, og da skatteyderen ikke ønskede at opgive lejligheden. Skatteyderen havde i årene fra 1997 været i Danmark 2-3 gange årligt a 10 – 12 dage. I 1990 havde skatteyderen haft en fortjeneste ved salg af aktier fra et depot i en bank i Luxembourg. For Vestre Landsret var spørgsmålet om skatteyderen var skattepligtig til Danmark af denne fortjeneste. Landsretten kom frem til at skatteyderen havde bevaret sin fulde danske skattepligt, da han ikke havde opgivet sin bopæl i Danmark. Det blev ikke tillagt vægt, at han ikke kunne fremleje lejligheden eller at han havde afholdt udgifter til istandsættelse af lejligheden. (TfS 2006.175 VLD).

Kommentar:

For det første viser dommen, at det er en ufravigelig betingelse for at den fulde danske skattepligt skal ophøre, at bopælen opgives. I praksis kræves at bopælen enten sælges (eller opsiges hvis der er tale om lejemål) eller at bopælen udlejes uopsigeligt i tre år. At fremleje er umulig er uden betydning.

For det andet viser dommen svagheden ved at der ikke mellem alle lande er indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster. Konsekvensen af, at den fulde danske skattepligt er bevaret, er, at man fortsat er skattepligtig til Danmark af alle indkomster uanset hvorfra de hidrører. Men foreligger der en dobbeltbeskatningsoverenskomst, er det yderligere et krav for at kunne beskatte i Danmark, at Danmark efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten er domicilland. Domicillandet er der hvor man har den stærkeste tilknytning, når man har bolig til rådighed i begge lande. For skatteyderen i nærværende sag ville De Forenede Arabiske Emirater havde været domicilland, såfremt der havde været en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og De Forenede Arabiske Emirater. Nu eksisterer en sådan overenskomst ikke, og så blev konsekvensen at Danmark kunne beskatte fortjenesten ved salget af aktierne.