Skattefri spaltning efter aktieombytning.

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 5/7 - 2005

Ægtefællerne M og F ønskede at starte på generationsskiftet af deres driftsselskaber A. Man ønskede, at de 4 børn skulle overtage aktierne med succession, men ikke alle aktier med det samme.

Der påtænktes en skattefri aktieombytning af aktierne i A med aktierne i holdingselskabet H.

H skulle umiddelbart efter aktieombytningen spaltes i selskaberne MFH og BH, med 60% til MFH og 40% til BH.

Endelig skulle aktierne i BH straks efter spaltningens gennemførelse overdrages til M og F´s 4 børn med 25% til hver, og med succession efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 11.

Told- og Skattestyrelsen gav tilladelse til aktieombytningen og den ef-terfølgende skattefrie ophørsspaltning på betingelse af, at ejerandelen i A ikke blev ændret i de første 3 år.

Der blev fastsat den betingelse, at hvert barn modtog aktier, der re-præsenterede mindst 15% af stemmerne i driftsselskaberne (TfS 2004.294 TS).