Skattefri anpartsombytning

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 28/2 - 2005

Man har ofte fokus på at opfylde vilkårene for at opnå tilladelse til en skattefri anpartsombytning, men ofte mindre fokus på at værne sig mod væsentlige ændringer i de forhold, der ligger til grund for tilladelsen. Det kan afstedkomme, at tilladelsen tilbagekaldes. Det skete i denne sag.

I et selskab havde anpartshaverne den 11. april 2000 fået tilladelse til en skattefri anpartsombytning med sædvanligt vilkår om, at det skal oplyses til Told- og Skatteregionen, hvis der indenfor de første tre år efter ombytningen sker væsentlige ændringer i de forhold, der ligger til grund for tilladelsen. Hvis det ikke er muligt at oplyse om de ændrede forhold senest tre måneder før ændringerne gennemføres, da skal anmeldelse ske indenfor en måned efter, at de ændrede forhold er kommet til anpartshavernes kendskab. Det fremgik endvidere af vilkåret, som det normalt gør, at hvis der sker ændringer, og de ikke anmeldes til Told- og Skatteregionen, vil tilladelsen bortfalde med den konsekvens, at anpartsombytningen vil overgå fra at være skattefri til at være skattepligtig.

Indenfor tre års perioden, nærmere betegnet den 1. februar 2001, gik selskabet konkurs, og dette i sammenhæng med et perioderegnskab, udarbejdet i januar 2001, ansås for sådanne ændrede omstændigheder, at de skulle have været anmeldt til Told- og Skatteregionen inden den givne månedsfrist. Det blev de ikke.

Dette sammenholdt med at en foreliggende negativ anskaffelsessum ville være kommet til beskatning ved selskabets konkurs, og at der således var en formodning for, at et af hovedformålene med anpartsombytningen alligevel havde været skatteunddragelse afstedkom, at tilladelsen for skattefri anpartsombytning tilbagekaldtes.

(Landsrettens afgørelse af 9. december 2004 – sag 2-2-1819-1192, TfS 2005,162)