Skattefri aktieombytning - afslag på anmodning om dispensation for ejertidsvilkår

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 15/2 - 2005

Far (F) og søn (S) ejede et driftsselskab (D) i forholdet 53%/47%. Driftsselskabet drev 2 virksomheder. F fik i 1998 tilladelse til at aktieombytte sine 53% i D med aktier i et holdingselskab H. Der meddeltes sædvanligt ejertidsvilkår på 3 år for H.

F´s holdingselskab H ønskede senere dispensation for ejertidsvilkåret. Ifølge ansøgningen til Told- og Skattestyrelsen var samarbejdet mellem F og S blevet dårligt, så de forretningsmæssigt stort set intet havde at gøre med hinanden. Man ønskede derfor, at H solgte sine aktier i D og at H samtidig købte den gren, som F drev.

Den lokale skatteforvaltning og regionen undersøgte sagen. Herved kom det frem, at uoverensstemmelserne mellem F og S ikke havde berørt D´s driftsresultat i negativ retning.

Da driftsresultatet ikke var påvirket i negativ retning, og da der i øvrigt ikke var anført nogen nærmere forretningsmæssig begrundelse for den påtænkte disposition, nægtede Told- og Skattestyrelsen at give dispensation for ejertidsvilkåret.

(TfS 2001.836 LR)

Kommentar: For mig at se er afgørelsen korrekt. Når det ikke eksternt, f.eks. i form af påvirkning af driften i negativ retning, kan påvises, at samarbejdet mellem F og S er blevet dårligere, er der ikke grund til at dispensere fra ejertidsvilkåret.