Skat af telefon, pc m.v.

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 12/1 - 2012

Før jul vedtog Folketinget at afskaffe multimediebeskatningen og genindføre beskatning af fri telefon m.v. samt at gøre privat benyttelse af computer skattefri. Samtidig betyder lovændringen, at den værdi, der skal beskattes nedsættes fra 3.000 kr. til 2.500 kr. årligt. Ændringen har virkning fra og med indkomståret 2012.

Ved lovændringen føres retstilstanden stort set tilbage til, hvad der var gældende før skattepakke 2.0. Reelt betyder afskaffelsen af multimediebeskatningen, at der ikke længere sker beskatning af den private anvendelse af en computer med tilbehør og tilhørende datakommunikationsforbindelse, såfremt datakommunikationsforbindelsen giver adgang til arbejdsgiverens netværk.