Skal andelsboligpriserne sættes fri?

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 11/5 - 2015

Nej, det skal de ikke. Det mener flere advokater, der beskæftiger sig med andelsboliger. De bakker op om minister for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen, Andelsboligforeningens Fællesrepræsentation. De tager afstand fra et forslag om ophævelse af maksimalprisen på andelsboliger.
Grunden til det er, at forslaget reelt vil aflive andelsboligen som ejerform. Mange mener, at det var en alvorlig fejl at give adgang til individuel belåning og valuarvurderinger, hvilket har ført til en række alvorlige økonomiske ulykker.

Andelsboligen er ungdommens foretrukne boligform og skabt til at dække det boligbehov, som findes mellem lejeboliger og ejerboliger. De kan overdrages nemt og billigt og har typisk en overkommelig husleje. Samtidig hæfter andelsboligejere som regel kun med deres indskud i modsætning til ejerlejlighedsejere, som ikke har denne begrænsning.

Hvis man sætter andelsboligpriserne fri vil man være nødt til at ændre afgørende på andre regler, som gælder for andelsboliger. Som eksempler på særregler, der gælder andelsboliger kan det – ud over hæftelsen – nævnes, at andelsboligejere i modsætning til ejerboligejere ikke betaler ejendomsværdiskat.

En anden konsekvens bør så være, at reglerne om tilbudspligt i lejeloven må afskaffes, fordi det vil kunne udløse voldsom prisspekulation, når lejere, der køber udlejningsejendomme til en fastsat pris, kan omdanne dem til andelsboliger og sælge dem uden prisbegrænsning. Forslaget vil derfor sætte en effektiv stopper for, at lejere fremover kan benytte sig af denne mulighed.

Men det betyder ikke, at området er problemfrit. Det gælder jo også f.eks. lejeboligmarkedet. Der er mange problemer i det, men en idé om med et pennestrøg at ændre andelsboligers status er jeg arg modstander af. Så hellere tvungne ventelister, som vil kunne modvirke penge under bordet, som er et af argumenterne for forslaget.