Skønsmandens honorar blev ikke nedsat.

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 28/11 - 2012

Byretten godkendte skønsmandens honorar, selvom begge parter havde protesteret mod størrelsen. Dommeren henviste til alle de undersøgelser, skønsmanden havde foretaget, og som var beskrevet i skønsmandens specifikation af honorarforslaget.

Landsretten stadfæstede afgørelsen, da man var enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor. Landsretten fandt dog anledning til at komme med følgende supplerende bemærkninger:

»Det bemærkes herved, at der under hensyn til spørgetemaets omfang - som fastlagt i forbindelse med foretagelsen af skønsforretningen - og anmodningerne om yderligere prøver og vurderinger ikke er grundlag for at fastslå, at skønsmanden har haft anledning til at begrænse sine undersøgelser. Landsretten har endvidere lagt vægt på, at parterne, der var repræsenteret ved advokat, ikke har taget forbehold med hensyn til omkostningerne ved skønsforretningen, tilkendegivet individuelle forudsætninger om forretningens omfang i forbindelse med udbygningen af skønstemaet, eller i den forbindelse henledt skønsmandens opmærksomhed på sagsgenstandens værdi.« FM 2012.340 VLK af 11. september 2012, nr. B-2113-12, 6. afd.

Kommentar: Landsretten har i de supplerende bemærkninger givet en vejledning, hvis advokaterne gerne vil begrænse omkostningerne til et syn og skøn. Andre sager viser, at hvis der er gjort indsigelse eller hvis skønsmanden ikke dokumenterer sit arbejde, så er der en stigende tendens til at retterne lytter til krav om nedsættelse.