Seneste nyt om selskabslovens ikrafttræden

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 14/1 - 2010

Som tidligere oplyst er den forventede delvise ikrafttræden af selskabsloven pr. 18. januar 2010 ikke mulig grundet tekniske problemer.

Når selskabsloven delvist skal træde i kraft, sker det ved en bekendtgørelse, der indeholder en lang række konsekvensændringer og nærmere regulerer overgangsperioden. Imidlertid har det vist sig, at selskabsloven ikke indeholder tilstrækkelig hjemmel til, at bekendtgørelsen kan udstedes.

Der er derfor fremsat et lovforslag, der præciserer og udbygger ministerens hjemmel til at fastsætte regler om delvis ikrafttræden og nødvendige konsekvensændringer i forbindelse hermed i en overgangsperiode, indtil alle it-tilpasninger er på plads.

Det forventes, at hovedparten af bestemmelserne i den nye selskabslov kan træde i kraft omkring den 1. marts 2010, idet der umiddelbart efter lovforslagets vedtagelse vil blive udstedt en ikrafttrædelsesbekendtgørelse.

Bekendtgørelsesudkastet vil blive sendt i høring snarest muligt, og det materielle indhold af bekendtgørelsen vil i det store hele svare til det udkast, som var i høring i november 2009.

Der vil samtidig blive fastsat yderligere overgangsregler særligt med henblik på regler vedrørende indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling, så selskaberne ikke kommer i klemme i overgangen mellem de hidtidige og nye regler.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil endvidere i en overgangsperiode tillade, at der kan træffes beslutning om vedtægtsændringer affødt af den nye selskabslov, så der allerede nu på generalforsamlingerne kan træffes beslutning om udformningen af vedtægterne vedrørende indkaldelse og afholdelse af generalforsamling efter selskabslovens ikrafttræden.