Selskabslovens ikrafttræden

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 5/1 - 2010

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har meddelt, at den forventede delvise ikrafttræden af den nye selskabslov pr. 18. januar 2010 ikke er mulig grundet tekniske problemer.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil - så snart der foreligger en nærmere afklaring af, hvilke dele af selskabsloven der kan sættes i kraft og hvornår – oplyse nærmere herom på deres hjemmeside.

Vi følger det fortsatte arbejde.