Sag om kæmpevindmøller hjemvist til fornyet behandling

Print

Skrevet af Morten Mark Østergaard d. 20/2 - 2012

Østre Landsret har hjemvist sag om 10 vindmøller til fornyet behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Det fremgår af Østre Landsrets hjemmside, at rettens 10. afdeling den 15. februar 2012 har afsagt dom i en sag om plangrundlaget vedrørende et vindmølleområde i Holbæk Kommune.

Kommunen havde udarbejdet et plangrundlag med forudgående miljøvurdering og VVM-redegørelse om væsentlige virkninger på miljøet for i alt 22 vindmøller. Efter udarbejdelsen af miljøvurderingen og VVM-redegørelsen blev planerne ændret således, at antallet af møller blev reduceret til 10, mens møllernes effekt imidlertid blev forøget.

Plangrundlaget blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, der afviste, at denne ændrede planlægning nødvendiggjorde en helt ny miljøvurdering og VVM-redegørelse. Kommunens afgørelse blev herefter opretholdt.

Beboere i området anlagde sag mod nævnet og landsretten valgte altså at hjemvise sagen til nævnet til fortsat behandling, med begrundelsen - som fremgår af landsrettens pressemeddelelse - den ændrede planlægning i relation til møllernes effekt giver anledning til at antage, at projektet havde gennemgået en sådan forandring, at i hvert fald et behov for udarbejdelse af en supplerende miljøvurdering og VVM-redegørelse skulle have været overvejet i forbindelse med klagenævnets behandling af klagen.

Læs mere på www.domstol.dk