Sø- og Handelsretten: Der var en gældende aftale, selvom kontrakt ikke var underskrevet.

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 10/1 - 2013

En virksomhed var ved sin handlemåde i det hele bundet af tre aftaler om køb af bio-olie, uanset at der ikke forelå underskrevne kontrakter herom.

E-mailkorrespondancen mellem parterne i perioden fra den 17. til den 25. november 2008 dokumenterede efter rettens mening mod benægtelse ikke i sig selv, at parterne havde indgået en aftale om levering af 750 ton bio-olie.

Mail af 25. november 2008 indeholdt imidlertid en ordrebekræftelse, og det må derfor have stået parten klart, at den anden part var af den opfattelse, at der var indgået en bindende aftale. Da parten trods dette ikke umiddelbart efter modtagelsen af ordrebekræftelsen gav besked om, at man ikke anså en aftale for indgået, fandt retten, at parten var blevet bundet, uanset at de skriftlige standardkontrakter ikke var underskrevet.

Kommentar: Aftalen bekræfter, at aftaler ikke som formkrav skal være skriftlige fora t være juridisk gældende.
Sø- og Handelsrettens dom afsagt den 21. december 2012 i sag H-102-09 SH2012.H-102-09