Retten i Roskildes dom om nedlæggelse af bro i forbindelse med jernbanearbejde

Print

Skrevet af Morten Mark Østergaard d. 21/3 - 2016

Retten i Roskilde har afsagt dom i en sag, der udløber af de ekspropriationer, der er foretaget i forbindelse med anlæg af den kommende højhastigheds jernbane mellem København og Ringsted.

Ringsted kommune havde anlagt sag mod Banedanmark, for at få omstødt en beslutning fra Ekspropriationskommissionen, hvorefter en bro der forbandt Adamshøjvejen henover baneanlægget skulle nedlægges.

Ringsted kommune havde påstået at beslutningen var ulovlig idet den ikke havde hjemmel i ekspropriationsloven, og subsidiært påstået, at sagen skulle behandles på ny i Ekspropriationskommissionen.

Banedanmark blev frifundet.

Retten i Roskilde j. nr. 1A-1088/2014