Registrering af .EU-domænenavne på basis af eksisterende domæneregistreringer starter 7. december 2005

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 1/1 - 1970

Virksomheder, der ønsker at ændre eller udvide deres eksisterende domæneregistrering med et tilsvarende .eu domæne bør snarest gå i gang med papirarbejdet, eftersom åbningsfristen for registrering på grundlag af allerede eksisterende varemærker og domænenavne i EU nærmer sig med hastige skridt.

Den såkaldte ?sunrise periode? er en særlig periode, hvor kun virksomheder og organisationer, der allerede har et (registreret eller uregistreret) varemærke, et firmanavn eller et registreret domænenavn inden for EU (og som er bosiddende inden for fællesskabet) får muligheden for at erhverve det tilsvarende .eu domænenavn efter ?først til mølle? princippet. I ?sunrise perioden? kan der således kun registreres domænenavne, der er identiske med allerede registrerede nationale eller EU varemærker, uregistrerede varemærker i det omfang disse er beskyttet efter national lovgivning, firmanavne, personnavne samt visse geografiske betegnelser.

Ikke mindst fordi (især engelsk prægede) identiske firmanavne, varemærker og domænenavne sagtens kan eksistere flere steder i Europa, er der grund til at være hurtig, da tildelingen af EU domænenavne som nævnt sker efter ?først til mølle? princippet.

?Sunrise perioden? og de registreringer, der skal indgives, reguleres af en omfattende regelsamling, herunder meget specifikke regler for både selve ansøgningen og den dokumentation for eksisterende varemærker med videre, der skal medfølge. Også af denne grund er det ved at være sidste udkald for virksomheder, der ønsker at være blandt de første til at sikre sig et .eu domænenavn.