Praksisændring vedrørende lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 28/7 - 2010

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har ændret sin praksis i forbindelse med registrering af skuffeselskaber.

Ændringen, der kun har virkning for skuffeselskaber med begrænset ansvar i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, vil fremadrettet ikke kunne registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system.

Skuffeselskaber er – i relation til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder – selskaber, der stiftes og anmeldes til registrering af en person eller virksomhed, som ikke selv påtænker at være deltager i selskabet, men tværtimod efterfølgende sælger selskabet, hvorefter køberen foretager de nødvendige ændringer, herunder ændring af selskabsnavn og formålsbestemmelse.

Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder finder anvendelse på virksomheder, der 1) har til formål at fremme deltagernes økonomiske interesser 2) gennem erhvervsdrift, jf. lovens § 1 – begge betingelser skal være opfyldt, før virksomheden er omfattet af loven.

Baggrunden for, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke vil registrere skuffeselskaber, er, at selskaberne efter styrelsens opfattelse ikke opfylder kravene i lovens § 1, jf. ovenfor, da der i disse virksomheder alene er tale om en formel formålsbestemmelse i vedtægterne, som ikke reelt svarer til virksomhedens egentlige aktivitet. Af samme årsag har selskabet ikke til formål at fremme deltagernes økonomiske interesser, før selskabet har en reel aktivitet.

Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse, at det afgørende tidspunkt for vurderingen af, hvorvidt der foreligger erhvervsdrift i virksomheden, er på anmeldelsestidspunktet. På dette tidspunkt foretager styrelsen den materielle vurdering af, om der er tale om erhvervsdrift, og om selskabet har til formål at fremme deltagernes økonomiske interesser, herunder ved en gennemgang af virksomhedens vedtægter og de faktiske forhold.

Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at virksomheden kun formelt – ifølge formålsbestemmelsen – udøver erhvervsdrift.

På samme tidspunkt vurderer styrelsen også de øvrige betingelser og forudsætninger for, om virksomheden lovligt kan registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Virksomheden skal altså senest på dette tidspunkt (og også efterfølgende) leve op til ovennævnte krav.

Det er i den forbindelse styrelsens opfattelse, at det ikke er tilstrækkeligt til at opfylde lovens betingelse, at virksomheden på sigt (efter et eventuelt salg) vil opfylde lovens krav om erhvervsdrift