Planloven ændres

Print

Skrevet af Morten Mark Østergaard d. 10/6 - 2016

Regeringen har indgået aftale med Socialdemokratiet, Konservativt Folkeparti og Dansk Folkeparti om ændringer af planloven

På Erhvervsministeriets hjemmeside kan blandt andet læse om følgende nye initiativer:

-Nye udviklingsmuligheder med fortsat bevarelse af kystnærhedszonen og øget fleksibilitet inden for strandbeskyttelseslinjen

- Nye udviklingsmuligheder i landdistrikter og for produktion

- Bedre udviklingsmuligheder for detailhandel

- Friere rammer, investeringer og administrative lettelser

- Almene boliger og byudvikling mv.

- Andre initiativer (luftfart, biobrændstof, landsbyer, turisme, produktion)

- Aftalen indebærer også en forstærket indsats for større og bedre sammenhængende naturområder, baseret på Grønt Danmarkskort.

Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2016 med henblik på ikrafttrædelse i januar 2017.

Læs mere her: https://www.evm.dk/nyheder/2016/16-06-09-aftale-om-planlov