Personskade – ikke ansvar for supermarkedet

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 30/7 - 2012

En kvinde kom slemt til skade, da hun gled i noget agurkesalat, der var spildt på gulvet foran bagerafdelingen i en Superbrugs.

Skadelidte gjorde krav gældende mod Coop Danmark A/S (herefter Coop) og spørgsmålet opstod herefter, om Coop havde handlet uforsvarligt og hvor streng en målestok der skulle bringes i anvendelse ved bedømmelsen heraf. Skadelidte mente, at der måtte gælde skærpede regler, og at der var en særlig pligt til at sikre, at området, hvor hun gled var rengjort, idet det var et område, hvor der solgtes fastfood og dermed var forøget fare for madspild.

Coop gjorde omvendt gældende, at der var faste procedurer for rengøring, og at personalet havde instrukser om at sørge for opsamling og optørring efter spild på gulvet.

Landsretten lagde vægt på, at der var faste rengøringsrutiner, som normalt ville være tilstrækkelige, og på, at skadelidte ikke selv havde set sig for. Når man sammenholdt det med, at ingen vidste, om agurkesalaten var blevet spildt på gulvet lige før uheldet, fandt Landsretten ikke, at Coop havde handlet erstatningspådragende.

Coop Danmark A/S blev således frifundet.

(Vestre Landsrets dom af 14. februar 2012, U 2012.1886).