Person blev på gågade ramt af kommunens bil, der var sat i gang uden fører. Københavns Kommune frifundet for uagtsomt manddrab, men fik bøde for den kommunale bils stand. Chaufføren fik 20 dagbøder.

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 16/2 - 2015

Sagen vedrører strafansvaret i forbindelse med, at en person, der gik på en gågade, blev kørt ned af en el-skraldebil tilhørende Københavns Kommune, hvorved personen afgik ved døden. Føreren af bilen var tiltalt for uagtsomt manddrab efter straffelovens § 241 og overtrædelse af færdselsloven, da han som fører af bilen ikke havde sikret sig, at bilen var i lovlig stand, og idet han havde forladt bilen uden at sikre sig, at den ikke kunne sætte i gang af sig selv, da han ikke havde trukket håndbremsen og ikke havde slukket for motoren. Dette medførte, at bilen fortsatte ad gågaden uden fører og påkørte flere fodgængere, herunder den pågældende person. Københavns Kommune var tiltalt for uagtsomt manddrab efter straffelovens § 241, jf. § 306, samt overtrædelse af færdselsloven og arbejdsmiljøloven ved som ejer af bilen og som arbejdsgiver at være ansvarlig for, at bilen ikke var i lovlig stand, at den sikkerhedsmæssigt ikke var i orden, og at føreren af bilen forlod bilen uden at sikre sig, at den ikke kunne sætte i gang af sig selv. Landsrettens flertal dømte føreren af bilen i de forhold, som han var tiltalt for, og idømte ham 20 dagbøder a 250 kr. samt en betinget frakendelse af førerretten. Landsrettens flertal frifandt kommunen for uagtsomt manddrab og de bestemmelser i færdselsloven, som omhandler ansvar for førerens håndtering af bilen, idet flertallet lagde til grund, at uheldet skyldtes fejl fra førerens side, der ikke strafferetligt kunne bebrejdes kommunen. Kommunen blev idømt en bøde på 45.000 kr. for bilens ulovlige stand samt overtrædelse af arbejdsmiljøloven.