Pas på med fyldepennen: vitterlighedsvidner skal betale 330.000 kr. i erstatning

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 29/5 - 2012

Det er dyrt at være for hurtig.

En ejendomsmægler og en ansat fra samme ejendomsmæglervirksomhed skrev som vitterlighedsvidner på et pantebrev. Der var bare et problem: Den meddebitor, der fremgik af pantebrevet, havde slet ikke skrevet under på det.

Ham der havde underskrevet pantebrevet, begik så dokumentfalsk. Han påførte pantebrevet en falsk underskrift for meddebitor.

Landsretten fandt, at de to vitterlighedsvidner skulle betale 330.000 kr. til Domstolsstyrelsen, idet Domstolsstyrelsen måtte betale erstatning til pantebrevets kreditor, og idet de to vitterlighedsvidner ved deres vitterlighedspåtegning havde muliggjort tinglysning af pantebrevet med en falsk underskrift (UfR 2012.1068Ø).