Pas på – tiliset bilrude kan koste dig kørekortet

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 27/9 - 2017

En mand havde travlt og skrabede kun en del af forruden fri for is. Hvad koster det, når politiet opdager det?

Bilisten erkendte tilisningen, men mente ikke at have ført bilen under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden. Han blev dømt i byretten, men ankede til landsretten med krav om frifindelse for påstanden om betinget frakendelse af førerretten.

Bilisten erkendte at have overtrådt færdselslovens § 67. Spørgsmålet var herefter, om overtrædelsen var sket under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden.

Det lagdes efter bevisførelsen til grund bl.a., at kun forruden i førersiden på bilen var skrabet fri for is, og at de fleste af bilens øvrige ruder, herunder bagruden, var dækket af et tykt lag is. Desuden var forruden tildugget på indersiden. Efter den beskrevne tilstand af bilruderne var udsynet meget begrænset, hvorfor landsretten fandt, at kørslen måtte anses for at
have været chancepræget. Bilisten havde derfor ved sin kørsel tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden med fare for skade på person eller ting til følge.

Bøden blev på 2.500 kr. og en betinget frakendelse af førerretten. Det sidste koster ny teoriprøve og praktisk prøve og vil typisk koste en del penge, så det blev en dyr besparelse for bilisten.

Kilde: U.2017.2784.