Orienteringsmail er også spam

Print

Skrevet af Jesper Rye Jensen d. 23/10 - 2012

Markedsføringsloven begrænser i væsentligt omfang erhvervsdrivendes muligheder for at sende e-mail til kunder eller potentielle kunder, og erhvervsdrivende er således afskåret fra at rette henvendelse til såvel forbrugere som erhvervsdrivende via e-mail med henblik på afsætning af varer eller tjenesteydelser.

Der er to undtagelser til hovedreglen: Den erhvervsdrivende må genre sende e-mail hvis

  1. modtageren har givet samtykke til at modtage e-mail fra den erhvervsdrivende, eller
  2. den erhvervsdrivende har fået modtagerens e-mail-adresse i forbindelse med et salg til vedkommende og e-mailen markedsfører den erhvervsdrivendes egne produkter, som svarer til dem, modtageren tidligere har købt.

Forbrugerombudsmanden har tidligere tilkendegivet, at begrebet afsætning af varer eller tjenesteydelser skal fortolkes bredt, og begrebet omfatter ikke kun faktisk salg men også branding af virksomheden eller virksomhedens produkter. I tråd hermed har Forbrugerombudsmanden tidligere fastslået, at det vil være at betragte som spam, hvis en virksomhed udsender julekort pr. e-mail til kunder, som ikke på forhånd har givet samtykke til at modtage e-mail.

Forbrugerombudsmanden har for nylig forholdt sig til den situation, hvor en virksomhed udsendelte orienterings-e-mail. Virksomheden solgte sine ydelser via internettet. Når en potentiel kunde afbrød bestillingen af en vare, fremsendte virksomheden en e-mail til den pågældende, hvor man informerede om, at der ikke var afgivet en ordre, men at ordren kunne gennemføres ved at følge et link i e-mailen.

Det blev fra virksomhedens side gjort gældende, at man havde fået modtagerens e-mail-adresse i forbindelse af salget, og e-mailen således kunne fremsendes uden modtagerens samtykke. Forbrugerombudsmanden var ikke enig. Det var hans opfattelse, at formålet med e-mailen var afsætning af varer. Da der ikke forelå et kundeforhold – eftersom ordreafgivelsen var blevet afbrudt – kunne e-mail-adressen ikke anses for modtaget i forbindelse med salg af en vare eller tjenesteydelse, og virksomheden derfor ikke udsende e-mailen uden modtagerens samtykke.