Omvendt forældrekøb

Print

Skrevet af Susanne Graffmann d. 2/11 - 2016

”Omvendt forældrekøb” kan man tale om, hvor de voksne børn køber en bolig, som disse efterfølgende lejer ud til deres forældre. Fordelene og de potentielle faldgruber ved forældre-køb og omvendt forældrekøb er de samme.

Både de voksne børn og deres forældre kan opnå økonomiske fordele ved at foretage et omvendt forældrekøb. Forældrene kan eventuelt modtage boligstøtte, ligesom de voksne børn kan opnå en række skattefordele, hvilket jeg vil forklare nærmere nedenfor.

Der kan være arvemæssige betænkeligheder ved et omvendt forældrekøb, hvis ikke alle i en søskende flok køber ejendommen af deres forældre sammen.

Købesummen kan anses som fordelagtig.
Det første, der skal fastlægges er, hvilken pris der skal betales for ejendommen. Forældrene kan sælge huset til deres børn eller et af børnene til en pris, der ligger 15 % under den seneste offentlige ejendomsvurdering, uden at salgsprisen efterfølgende vil blive anfægtet. Som følge af faldet i priserne på boligmarkedet, kan den offentlige ejendomsvurdering i nogle tilfælde dog være sat så højt, at det i stedet kan betale sig at indhente en eller flere vurderinger fra ejendomsmæglere, idet denne vurdering kan ligge lavere end de førnævnte 15 % under den offentlige ejendomsvurdering. ( denne pris gælder ikke hvis der er svigerbørn med som nye ejere!)

Indhenter I en mæglervurdering inden et eventuelt salg, kan dine forældrene sælge huset 15 % under den offentlige ejendomsvurdering, eller mæglervurderingen for den sags skyld, da mæglervurderingen vil blive anset som udtryk for husets reelle markedsværdi. Sælger foræl-drene huset under denne markedsværdi, vil differencen blive betragtet som en gave, som der kan skebeskatning af, alt efter differencens størrelse.

Afgiftsfri gave som del af købesummen.
Forældrene kan give både din kone og hendes bror en årlig afgiftsfri gave på kr. 60.700.(2016) pr. barn pr. forældre. Har forældrene særeje begge to bliver der tale om en beløb der er 4 gange så højt. denne afgiftsfri gave kan således fratrækkes købesummen inden restkøbesummen udregnes.

Udleje af ejendommen til forældrene.
Der skal betales skat af lejeindtægten. De voksne børn kan vælge at minimere denne
skattebetaling mest muligt ved hjælp af enten virksomhedsordningen eller kapitalafkastord-ningen.

Formålet med begge ordninger er at give de voksne børn et skattemæssigt fradrag.
Hvilken ordning der er den rigtige for køberne, afhænger derudover af de nærmere
omstændigheder omkring købet af ejendommen og jeres nærmere økonomiske forhold, hvorfor jeg vil anbefale, at der laves en nærmere beregning evt. hos en revisor, inden I be-slutter, hvilken ordning I vil benytte jer af.

Som tommelfingerregel kan man sige, at hvis renteudgifter er større end det beløb man kan beregne i kapitalafkast, så bør man for ikke at snyde sig selv, bruge virksomhedsordningen.
For at bo i huset, skal forældrene betale et beløb, der svarer til markedslejen, altså den leje, der svarer til, hvis huset blev udlejet til en vilkårlig lejer. Sættes lejen for lavt, kan I blive be-skattet af markedslejen i stedet for af den lejebetaling, som børnene rent faktisk modtager af forældrene, hvilket vil gøre det omvendte forældrekøb til en underskudsforretning. Er mar-kedslejen ikke nok til at dække udgifterne, kan der repareres med årlige afgiftsfri gaver, som beskrevet ovenfor.

Skat ved salg.
En sidste ting, som I skal være opmærksomme på, inden I foretager det omvendte forældre-køb er, at et eventuelt provenu ved et senere salg af ejendommen - efter at forældrene er flyttet ud naturligvis - ikke vil være skattefrit, da børnene og dermed ejendommens ejerne ikke har beboet huset efter købet.