NYE ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE

Print

Skrevet af Mette Bjørndal Laursen d. 21/5 - 2013

Komitéen for god selskabsledelse har i maj 2013 foretaget en revidering af de anbefalinger, der udkom i august 2011.

Gennem de seneste år har komitéen oplevet, at anbefalingerne i højere grad efterleves af selskaberne. Komitéen har derfor fundet det formålstjenligt at revidere anbefalingerne.

Anbefalingerne for god selskabsledelse (corporate governance) er rettet mod børsnoterede selskaber og formålet med anbefalingerne er at sikre værdiskabende og ansvarlig ledelse og dermed på sigt succesrige virksomheder. Anbefalingerne er tiltænkt som et supplement til de selskabsretlige-, børsretlige- og regnskabsmæssige regler, der i forvejen gælder for de børsnoterede selskaber.

Komitéens fokuspunkter har blandt andet været værdiskabelse og selvevaluering fra bestyrelsens side.

I arbejdet med at sikre værdiskabelse for selskaberne anbefales det, at selskaberne mindst en gang årligt tager stilling til den overordnede strategi, og at selskabets kapital- og aktiestruktur understøtter såvel den overordnede strategi som en langsigtet værdiskabelse.

Evalueringen af arbejdet i bestyrelsen sker fortsat internt, men komitéen lægger op til, at ekstern bistand kan inddrages. Evalueringsprocessen har til formål at sikre såvel at bestyrelsen har den rette sammensætning som at løbende fornyelse finder sted. Det foreslås, at evalueringen kan gennemføres anonymt.

Komitéen har endvidere haft fokus på samarbejdet mellem selskaberne og dets aktionærer med henblik på at fremme en mere aktiv deltagelse fra aktionærernes side. Anbefalingerne skal således hjælpe selskaberne til at fremme en konstruktiv dialog med aktionærerne. Anbefalingerne er på den baggrund præciseret således, at det anbefales at parterne via en løbende dialog opnår, dels at aktionærerne får øget indsigt i selskabets potentiale og politikker, dels at selskabet opnår kendskab til aktionærernes holdninger, interesser og synspunkter.

Revideringen af anbefalingerne har medført, at de er blevet forenklet og reduceret, ligesom komitéen har bearbejdet kommentarerne til anbefalingerne. Kommentarerne er tiltænkt som vejledning og inspiration, når selskaberne skal arbejde med og bruge anbefalingerne.