Ny dom vedrørende arbejdsgivers pligt til at indbetale pensionsbidrag

Print

Skrevet af Mette Bjørndal Laursen d. 15/5 - 2012

En medarbejder havde anlagt sag mod sin tidligere arbejdsgiver, der var gået konkurs.

Medarbejderens ansættelsesforhold havde været omfattet af overenskomsten mellem Dansk Handel og Service og HK/Handel, hvorefter arbejdsgiveren skulle indbetale til en pensionsordning fra det tidspunkt, hvor medarbejderen fyldte 20 år og havde arbejdet en sammenhængende periode på 9 måneder.

Arbejdsgiveren havde undladt at indbetale til pensionsordningen, hvorfor medarbejderen anlagde sag mod såvel den tidligere arbejdsgiver som dennes konkursbo og krævede disse dømt til at betale såvel arbejdsgiverens bidrag på 2/3 som den 1/3, som arbejdsgiveren havde udbetalt direkte til medarbejderen i stedet for på hendes pensionsopsparing.

Arbejdsgiveren og konkursboet anerkendte at skulle betale arbejdsgiverens andel på 2/3. Til gengæld bestred de at skulle betale den sidste 1/3, da arbejdsgiveren i så fald havde betalt beløbet to gange.

Vestre Landsret kom frem til, at arbejdsgiveren havde været forpligtet til dels at indbetale arbejdsgiverens bidrag udover lønnen dels at indbetale medarbejderens bidrag på hendes vegne ved fradrag i lønudbetalingen. I begge tilfælde skulle betalingerne være sket direkte til pensionsordningen.

Landsretten kom herefter frem til, at udbetalingen af medarbejderens eget pensionsbidrag som løn ikke kunne anses for betaling af hendes pensionsbidrag med frigørende virkning for arbejdsgiveren.

Arbejdsgiveren blev derfor dømt til at indbetale medarbejderens fulde pensionsbidrag.

Kommentar:
Dommen viser, at arbejdsgivere er forpligtede til at efterbetale pensionsbidrag, som burde have været tilbageholdt ved udbetaling af lønnen. Dommen tager til gengæld ikke stilling til, om medarbejderen derudover havde et krav på det eventuelle afkast, hun ville have fået, hvis der var sket korrekt indbetaling af pensionsbidragene.

Vestre Landsrets dom af 4. januar 2012 (13. afd., sag B-0425-11)