Udligning af negativ indskudskonto.

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 6/6 - 2005

Erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsskatteordningen skal opgøre en indskudskonto. Indskudskontoen er udtryk for de værdier, der er skudt ind i virksomheden. Er indskudskontoen positiv, er der indskudt aktiver af større værdi, end der er indskudt gæld. Er indskudskontoen negativ, overstiger gælden værdien af de indskudte aktiver. I realiteten er negativ indskudskonto udtryk for, at der er overført privat gæld til virksomheden. En af betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse er, at indskudskontoen ikke er negativ på omdannelsestidspunktet. En negativ indskudskonto skal udlignes forinden den skattefrie virksomhedsomdannelse. I TfS 2005.235 har Landsskatteretten taget stilling til hvilke aktiver, der kan anvendes til udligning af den negative indskudskonto. Landsskatteretten kom – modsat Ligningsrådet – til, at den private andel af en blandet benyttet ejendom samt aktier kunne anvendes til udligning af den negative indskudskonto.

(TfS 2005.235 LSR)

Kommentar: Landsskatterettens kendelse er udtryk for en erhvervsvenlig fortolkning af en lovkonflikt mellem to skattelove. Ligningsrådet var kommet til, at den private andel af en blandet benyttet ejendom og aktierne ikke kunne reducere indskudskontoen. Dette skyldes, at den private andel af ejendommen og aktierne ikke kunne indgå i virksomhedsordningen efter virksomhedsskatteloven. Når aktiverne ikke kunne indgå i ordningen, kunne de heller ikke reducere indskudskontoen, der jo er en del af ordningen. Landsskatteretten fandt, at der i virksomhedsomdannelsesloven ikke var begrænsning på, hvilke aktiver der kunne indgå i den skattefri virksomhedsomdannelse, når omdannelsen blot omfattede en virksomhed. Landsskatterettens resultat er, at alle aktiver af økonomisk værdi kan anvendes til udligning af en negativ indskudskonto i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse.