Tilførsel af aktiver - skattepligt/skattefrihed

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 7/3 - 2005

Et selskab søgte om tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver. Ligningsrådet gav tilladelse hertil med et vilkår om, at det tilførende selskab skulle tilføre såvel gælden ifølge et optaget lån, som provenuet af lånet. Det tilførende selskab ønskede at adskille gældsforpligtelse og låneprovenu, da dette ville medføre en lavere kurs på aktierne i det modtagende selskab og gøre det billigere for nye aktionærer at tegne aktier i det modtagende selskab. 2 måneder efter gennemførslen af tilførslen af aktiverne nedbragte det tilførende selskab sin aktiebesiddelse i det modtagende selskab ved salg af aktier i det modtagende selskab til dette selskab. Herved var det tilførende selskab stillet som om gældsforpligtelse og låneprovenu var blevet adskilt. Ligningsrådet fandt, at tilbagesalget af aktierne til det modtagende selskab var en overtrædelse af vilkåret og en overtrædelse af fusionsskattelovens forbud mod vederlæggelse i andet end aktier (TfS 2001.34 LR)

Kommentar: Afgørelsen viser, at vilkår stillet af Ligningsrådet skal tages alvorligt, og at det ikke skal søges at omgå et stillet vilkår. Omgås et stillet vilkår, falder tilladelsen bort, og overdragelsen anses for skattepligtig, hvilket kan have ganske betydelige skattemæssige konsekvenser. Det havde ingen betydning for Ligningsrådet, at omgåelsen af vilkåret skete 2 måneder efter at tilførslen af aktiver var gennemført, idet rådet fandt, at der under alle omstændigheder forelå omgåelse.