Sundhedsbehandlinger

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 3/9 - 2005

Hidtil har arbejdsgiverens udgifter til behandling af alkoholafvænning været skattefri for medarbejderen, hvis bare der var tale om en generel ordning, der stod åben for alle ansatte.

Folketinget har den 17. maj 2002 vedtaget en lov om, at der indføres skattefrihed for de ansatte for arbejdsgiverafholdte udgifter til sundhedsbehandlinger generelt, altså også udover behandlinger for alkoholafvænning. Sundhedsbehandlinger vedrører lægefagligt begrundet behandling af den ansatte ved sygdom eller ulykke, herunder behandling ved psykolog eller psykiater, kiropraktorbehandling samt alkoholafvænning. Hvis der vælges at tegne en forsikring, bliver medarbejderne ikke beskattet af præmien.

Skattefriheden er betinget af, at der foreligger lægehenvisning til behandling, lægeerklæring om behov for alkoholafvænning, eller erklæring fra psykolog henholdsvis psykiater, eller erklæring fra kiropraktor om behovet for behandlingen.

Det er yderligere en betingelse for skattefriheden, at udgiften afholdes som led i den generelle personalepolitik over for alle virksomhedens ansatte. Virksomheden kan dog begrænse omfanget ud fra generelle kriterier om anciennitet og antal arbejdstimer.

(Lov nr. 389 af 6. juni 2002)