Storebæltsfradrag

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 28/1 - 2005

Folketinget har vedtaget at ændre Ligningsloven, således at det hidtil gældende midlertidige storebæltsfradrag for passage af Storebæltsforbindelsen ved befordring frem og tilbage mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads lovfæstes. Fradraget udgør 90 kr. pr. passage ved benyttelse af bil og 15 kr. pr. passage for brugere af kollektiv trafik.

Loven træder i kraft 1. januar 2003 og har virkning for indkomståret 2003.

(Lov nr. 1056 af 17. december 2002 om ændring af Ligningsloven).