Sponsorater - personalegode

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 28/1 - 2005

En skatteyder var hovedaktionær i et selskab, som var sponsor for en golfklub. I forbindelse med sponsoratet blev der ydet gratis medlemskab af golfklubben til skatteyderen og dennes ægtefælle. Selskabet havde fratrukket udgiften til sponsoratet som reklame. Skatteyderen forklarede, at det for at få det maksimale udbytte af sponsoratet var helt afgørende, at både skatteyderen og dennes ægtefælle viste sig personligt i golfklubben. Skatteyderen fremviste for skattemyndighederne golftøj med selskabets logo. Herudover var en væsentlig del af selskabets kunder medlemmer af golfklubben, og der afholdtes flere gange om året golfmatcher, hvor alle deltagerne var selskabets kunder. Selskabet havde endvidere arrangeret og sponsoreret turneringer i golfklubben. Skatteyderens og hustruens deltagelse var af forretningsmæssige grunde, da det trak kunder til selskabet. Landsskatteretten fandt, at skatteyderen som personalegode var skattepligtig af et beløb svarende til to medlemskaber af golfklubben, idet medlemskaberne i det væsentligste måtte anses for henhørende til skatteyderens og dennes ægtefælles privatsfære.

(TfS 2005.71 LSR)

Kommentar: Afgørelsen viser, at man skal vælge sine sponsorater med omhu. Det er en betingelse for fradragsret for sponsorudgifter, at udgiften afholdes af reklamemæssige årsager og ikke hovedsagelig af personlig interesse. Med sponsorater inden for en aktivitet, hvor sponsoren også har en personlig interesse, vil der som altovervejende hovedregel ikke være fradrag. Undtagelse gøres alene, såfremt det kan dokumenteres, at der for sponsoren har været reklameeffekt. Dette betyder f.eks., at der som i Landsskatterettens kendelse ikke er fradrag for udgifterne til en golfklub, såfremt sponsoren er golfinteresseret. Undtagelse vil kun gøres, såfremt sponsoren fremstiller eller sælger golfudstyr af den ene eller anden art, f.eks. golfbolde. Vælges et sponsorat, hvor sponsoren har personlige interesser, er det for skattemyndighederne nærliggende at antage, at sponsoratet er påtaget af personlige årsager og ikke af reklamemæssige årsager.