Skattefri aktieombytning - afslag

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 19/2 - 2005

Der blev meddelt afslag på tilladelse til skattefri aktieombytning, da det ikke var tilstrækkelig sandsynliggjort, at der var den fornødne erhvervsmæssige baggrund for ombytningen.

(TfS 2002.1025 LSR).

Kommentar: Landsskatteretten har i et antal tilfælde haft lejlighed til at bedømme sager om tilladelse til aktieombytning. Landsskatterettens praksis er streng. Det er skatteyderen, der skal godtgøre, at formålet ikke alene er skatteundgåelse eller skatteudskydelse. Dette stiller store krav til formuleringen af en anmodning om aktieombytning. Der skal i ansøgningen gøre nøje rede for de forretningsmæssige fordele der er ved at ombytte.

Landsskatterettens praksis har været kritiseret fra forskellig side. Der er nu indbragt en kendelse fra Landsskatteretten for domstolene, således at Landsretten får lejlighed til at bedømme Landsskatterettens praksis.