Skattefri aktieombytning

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 11/6 - 2005

Landsskatteretten har indtil nu haft en restriktiv praksis med at give tilladelse til aktieombytning. I den seneste afgørelse gav Landsskatteretten dog tilladelse til aktieombytning. Selskabets repræsentant havde for Landsskatteretten oplyst, at anmodningen om aktie-ombytning var begrundet i ønsket om en enkel selskabs-struktur, at foretage risikoafgrænsning ved at placere aktiver og aktiviteter i forskellige selskaber, at skabe mulighed for etablering af selvstændige datterselskaber samt at forberede et generationsskifte. Landsskatte-retten fandt, der var oplyst en forretningsmæssig be-grundelse for anmodningen om aktieombytningen.

(TfS 2003.46 LSR)

Kommentar: Landsskatteretten har i meget høj grad fokuseret på om der var et ønske om skatteudskydelse i ansøgningerne. Spørgsmålet er om der med den nye afgørelse blæser andre vinde. Jeg tvivler på det. Afgør-ende for om der opnås en tilladelse til aktieombytning er, at der gives en god beskrivelse af tankerne bag anmodningen. Der vil altid være en skatteudskydelse - om ikke andet latent – i en aktieombytning, så afgør-ende bliver derfor nøjagtigheden i begrundelsen for anmodningen om aktieombytning. Risikoafgrænsning, omstrukturering og generationsskifte er altid gode ar-gumenter.