Sambeskatning -betydningen af anpartshaveroverenskomst

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 1/12 - 2008

Landsskatteretten har ved en kendelse bestemt, at ”besidder flertallet af stemmerettighederne i et selskab (datterselskab)” i selskabsskattelovens § 31, stk. 2, nr. betyder ejerskab til flertallet af stemmerettighederne.

A A/S og B havde i 2002 erhvervet henholdsvis 75% og 25% af anpartskapitalen i C ApS. Samtidig indgik A A/S og B en anpartshaveroverenskomst om, at B i 5 år havde en option med ret til at erhverve yderligere anparter i C ApS fra A A/S, således at ejerforholdet i C ApS blev 50/50, ligesom det blev bestemt, at A A/S og B skulle have hver halvdelen af stemmerne i C ApS uanset deres forskellige anpartsbesiddelser. B’s ret til halvdelen af stemmerne ville bortfalde efter 5 år, medmindre B udnyttede optionen.

Skat tillod ikke sambeskatning mellem A A/S og C ApS, da A A/S i kraft af anpartshaveroverenskomsten ikke havde flertallet af stemmerne i C ApS. Landsskatteretten gik imod Skats afgørelse, da ordet ”besiddelse” skal forstås som ejerskab til stemmerettighederne. (SKM 2009.388 LSR)

Kommentar:

Med Landsskatterettens ligger det fast hvad ordet ”besiddelse” i selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 1 betyder, idet der sigtes til ejerskab. At retten til at udnytte stemmerne er begrænset af en anpartshaveroverenskomst har ikke betydning for at der foreligger et koncernforhold, der medfører sambeskatning.