Retsmæssig ejer af fast ejendom i Tyrkiet

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 5/10 - 2006

Et selskab spurgte Skatterådet om dette selskab i henhold til dansk skatteret kunne anses for ejer af fast ejendom i Tyrkiet. Efter tyrkisk lovgivning kan udenlandske selskaber ikke erhverve fast ejendom i Tyrkiet. Et dansk selskab påtænkte at erhverve fast ejendom i Tyrkiet. Erhvervelsen skulle foregå på den måde, at det danske selskabs tre bestyrelsesmedlemmer skulle stifte et tyrkisk selskab. Stiftelsesomkostningerne skulle afholdes af det danske selskab, der også skulle have den fulde og reelle beslutningskompetence i det tyrkiske selskab. Efter selskabets opfattelse var der alene tale om en formel selskabsstiftelse i Tyrkiet uden reelt indhold.

Skatterådet nåede frem til at det danske selskab ikke kunne anses for den retmæssige ejer af de faste ejendomme i Tyrkiet. Skatterådet henviste til, at den skattemæssige vurdering af ejendomsretten til de faste ejendomme skulle følge civilretten. Efter tyrkisk lovgivning er ejeren af de faste ejendomme det tyrkiske selskab, som er et selskab med begrænset ansvar, og som er indført i det lokale handelsregister.

Kommentar:

Afgørelsen viser at også civilretten i udlandet har betydning for den danske skattemæssige kvalifikation. Civilretten i udlandet indgår i fastlæggelsen af faktum, og herefter kvalificeres faktum efter de danske skatteregler. Da der var tale om et selskab i Tyrkiet med begrænset hæftelse, skal de danske skatteregler for selskaber med begrænset hæftelse også anvendes, og dette medfører, at det tyrkiske selskab ansås for den retsmæssige ejer af ejendommene.