Retserhvervelsestidspunkt - periodisering af indtægter

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 7/3 - 2005

En revisor havde for 1991 selvangivet et beløb, der var udfaktureret eller angivet som igangværende arbejder. Skattemyndighederne fandt, at dette beløb vedrørte arbejde udført i årene 1988, 1989 og 1990, og at beløbene var afregningsmodne og dermed skattepligtige i disse år. Synspunktet var, at når beløbene var afregningsmodne, havde revisor erhvervet ret til dem, og beskatningen fulgte retserhvervelsen. Højesteret gav – bortset fra et enkelt honorarkrav – skattemyndighederne medhold, idet Højesteret vurderede hvert enkelt honorarkrav (TfS 2001.309 HD)

Kommentar: Et af de store problemer for selvstændigt erhvervsdrivende er periodiseringen af indtægter. F.eks. kan opgørelsen af igangværende arbejder give anledning til mange problemer. Der kan være en tilskyndelse til, at igangværende arbejder anvendes til at udjævne indkomsten i de enkelte år. Højesterets dom fastslår, at når et honorarkrav er afviklingsmodent, så skal dette medtages ved indkomstopgørelsen. En skatteyder kan altså ikke afvente det faktiske faktureringstidspunkt.