Repræsentationsudgifter - hovedaktionærs 50 års fødselsdag.

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 26/4 - 2005

Et selskab havde afholdt udgifterne på kr. 30.111 til en reception i anledning af hovedaktionærens 50 års fødselsdag. Udgifterne var fratrukket som repræsentation. Receptionen havde været bekendtgjort i en landsdækkende avis og den lokale dagspresse. Det fremgik af annoncen, at venner, bekendte og forretningsforbindelser blev indbudt. Receptionen afholdtes i det lokale forsamlingshus, og der deltog 112 personer, hvoraf 15 var medarbejdere i selskabet. Øvrige deltagere var forretningsforbindelser. Hovedanpartshaveren havde om aftenen holdt en anden fest for familie og venner. Landsrettens flertal nægtede fradrag med henvisning til at anledningen til receptionen var en privat begivenhed, hovedaktionærens 50 års fødselsdag, at receptionen blev afholdt i lejede lokaler, at der var tale om et ikke ubetydeligt traktement, at også venner og bekendte ifølge annoncen var invite-ret, samt at selskabet ikke havde godtgjort en forretningsmæssig begrundelse for receptionen. Et mindretal i landsretten ville give
fradrag.
(TfS 2003.805 VLD)

Kommentar: Dommen kan læses som yderligere en begrænsning på fradragsretten for receptionsudgifter. For at få fradrag skal der helt overordnet være en forretningsmæssig begrundelse. Og holdes
receptionen i anledning af hovedaktionærs mærkedag, skal den forret-ningsmæssige begrundelse være endnu bedre. Der skal være omhu med formuleringen af indbydelsen, således at venner afstår fra at dukke op, og der skal tænkes på at traktementet skal holdes indenfor beskedne rammer. Altså ingen ekstravagance på skatteydernes bekostning. Et forsøg på en konklusion på retsstillingen er, at fradragsret for receptioner er undtagelsen.