Receptionsudgift - repræsentation eller reklame, I

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 1/11 - 2005

Et evigt tilbagevendende spørgsmål er spørgsmålet om fradragsret for selskabelighed. Er udgiften privat, repræsentation eller reklame. I en nylig dom ser det ud til, at praksis er blevet skærpet.

En virksomhed havde bl.a. i en avisannonce indbudt kunder, leverandører og forretningsforbindelser til reception i anledning af en flytning.

Vestre Landsret fandt, at da annoncen ikke reklamerede for et arrangement med åben adgang for offentligheden eller en større og ubestemt kreds, da annoncen alene henvendte sig til kunder, leverandører og forretningsforbindelser, og da det ikke var bevist, at der i receptionen ikke deltog gæster, der ikke var særskilt indbudt, kunne udgiften til receptionen ikke anses for en reklameudgift
(TfS 2001,652 VLD)