Primo/ultimoregulering af balancesummer

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 30/6 - 2005

Folketinget har vedtaget en ændring til skattestyrelsesloven, således at en skattepligtig ikke kan ændre i en balancepost primo et ind-komstår medmindre der også ændres i balanceposten ultimo det fo-regående indkomstår. Lovændringen skyldes, at det efter de tidligere gældende regler var muligt at opnå dobbeltfradrag eller blive dobbeltbeskattet (Lov nr. 467 af 9. juni 2004).