Omkostningsdækning i skattesager

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 3/9 - 2005

Folketinget har vedtaget en lov, der giver skatteydere fuld omkostningsdækning i tilfælde af at en sag mod skattemyndighederne vindes fuldt ud eller i overvejende grad. Medhold i overvejende grad er vagt beskrevet i forarbejderne til loven, og vil sandsynligvis give anledning til mange diskussioner, da det er den lokale Told- og Skatteregion, der skal træffe afgørelse om spørgsmålet. Det er min opfattelse, at ’overvejende grad’ vil blive fortolket som, at skatteyderen får medhold i et flertal af en sags klagepunkter eller i et eller flere punkter, der betyder, at det samlede skattekrav nedsættes med 50% eller mere.
Folketinget har samtidig bestemt, at det ikke længere er et krav omkostningsdækningen, at den sagkyndiges honorar er betalt.

(Lov nr. 388 af 6. juni 2002.