Omgørelse - blandet benyttet bil

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 3/9 - 2005

Ligningsrådet afviste at give tilladelse til omgørelse i et tilfælde, hvor en skatteyder ønskede at udtage en blandet benyttet bil fra virksomhedsskatteordningen, da dispositionen ikke var omfattet af skattestyrelseslovens § 37 C.

(TfS 2002.529)

Kommentar: En betingelse for at opnå omgørelse er, at der er tale om en privatretlig disposition, der kan omgøres. Dette kan f.eks. være salg af en ejendom, der jo kan tilbagesælges. Beslutningen om, hvorvidt den enkelte skatteyder vil anvende virksomhedsskatteordningen på en blandet benyttet bil eller ej er derimod ikke en privatretlig disposition, der kan omgøres, da kørslen jo er foretaget af virksomheden. Omgørelsesadgangen i skattestyrelseslovens § 37 C omfatter altså ikke de valg, der foretages i forbindelse med indgivelsen af selvangivelsen. Her gælder alene de almindelige regler for at få ansættelsen genoptaget.