Momsfritagelse - almenvelgørende formål

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 7/3 - 2005

En idrætsforening havde i en årrække opnået momsfritagelse i forbindelse med afholdelse af klubballer, idet overskuddet skulle gå til alment idrætsarbejde i klubben. Da idrætsklubben ved 5 arrangementer havde delt overskuddet med en beboerforening, der havde udført forskelligt arbejde i forbindelse med arrangementerne, tilbagekaldte Told*Skat fritagelsen og krævede moms – kr. 145.120 – af de 5 arrangementer. Vestre Landsret var enig heri (TfS 2001.426 VLD)

Kommentar: Afgørelsen er for så vidt banal. Det er en betingelse for momsfritagelse, at overskuddet går til et almenvelgørende formål. Afgørelsen viser, at idrætsklubber og andre skal være gevaldigt påpasselige. Det er ikke spændende at skulle afregne momsen fordi det efterfølgende viser sig, at betingelsen for en momsfritagelse ikke holder.